پایان مفهوم «جهان اول و سوم»  توسط ویروس کرونا
پایان مفهوم «جهان اول و سوم» توسط ویروس کرونا
آیا تولید واکسن کرونا مساوی شکست ویروس است
آیا تولید واکسن کرونا مساوی شکست ویروس است
صدقه ترامپ برای خودش، ایران کشور ثروتمندی است
صدقه ترامپ برای خودش، ایران کشور ثروتمندی است
خطر از دست رفتن بیست میلیون شغل در آفریقا بر اثر بحران کرونا
خطر از دست رفتن بیست میلیون شغل در آفریقا بر اثر بحران کرونا
افت بهای نفت در پی تعویق نشست اوپک و هم‌پیمانان
افت بهای نفت در پی تعویق نشست اوپک و هم‌پیمانان
هشدار درباره افزایش بیکاری و بروز ناآرامی
هشدار درباره افزایش بیکاری و بروز ناآرامی